Nagy Miklós: A köztársaság Franciaországban 1792–2017

  • 2018. június 7. (csütörtök) 17.00
  • Boros Kakas francia étterem és kávézó (Dugonics tér 2.)
 

Nagy Miklóst, a kötet szerzőjét Kruzslicz Péter jogász (SZTE Frankofón Egyetemi Központ, adminisztratív igazgató) kérdezi a GlobeEdit kiadó gondozásában megjelent kötetről.

 

A könyv célja a Franciaország új- és legújabb kori történetében meghatározó szerepet játszó politikai eszme, a republikanizmus valamint az erre épülő köztársasági politikai rendszerek történetének bemutatása. A köztársaság Franciaországban nem csupán a politikai rendszer formáját, annak intézményi berendezkedését, hatalomgyakorlási módját testesíti meg, hanem egy jellegzetes politikai kultúrát is kialakított, amelyhez egy sajátos értékrend, politikai szertartások, szimbólumok is kapcsolódnak, amelyek együttese alkotja a köztársasági hagyományt. Franciaországban két ízben sikerült megvalósítani erre épülő tartós társadalmi-politikai rendszert, egyrészt a XX. század első harmadának III. Köztársaságában, másrészt pedig az V. Köztársaság jelenleg is tartó időszakában. Ahogyan a III. Köztársaság 70 éves története úgy az V. Köztársaság félelnöki kormányzati rendszerének közel 60 éves működése is azt bizonyítja, hogy a republikanizmusnak napjainkig meghatározó szerepe van a politikai intézményrendszernek a gazdasági, társadalmi, politikai változásokhoz való sikeres alkalmazkodásában. A könyvet a politikai eszmetörténet és a politikatörténet iránt érdeklődőknek ajánljuk. (GlobeEdit)

 

A könyvbemutató a „FRANKO – BIBLIO – FILIA Könyves utazások 2018” programsorozat része.