Sátorban a Szeged folyóirat

  • 2018. június 9. (szombat) 10.00–19.00
  • Dugonics tér, vendégsátor

 
A SZEGED várostörténeti és kulturális folyóirat 2017 nyarán megújult szerkesztősége várja az érdeklődőket.

 

Harminc esztendővel ezelőtt azért alapították a lapot, hogy megőrizze és bemutassa Szeged város régi és új értékeit, hogy igyekezzék számot adni mindenről, ami vonzerejében vagy éppen kisugárzásában szegedi érdem. Mindmáig ez a folyóirat (csöppet sem egyszerű) feladata, s a 2017 júliusában megújult szerkesztőség szándéka sem lehet egyéb. Ennek a küldetés értékű feladatnak az ellátásához nélkülözhetetlenek az elméleti, tudományos alapok, ám a Szeged folyóirat nem célozhatja kizárólag a tudomány művelőit, hanem minden kíváncsi érdeklődőre tekintettel kell lennie, magyarán a laikusokhoz éppen úgy szólnia kell, mint a szakemberekhez.

 

Ajánló:
Szeged várostörténeti és kulturális folyóirat