Papp Sándor: A Sárközyek – könyvbemutató

  • 2018. június 6. (szerda) 17.00
  • Boros Kakas francia étterem és kávézó (Dugonics tér 2.)
 

Papp Sándor A Sárközyek – Egy magyar származású francia államférfi családjának története a 18. század végéig (Universitas Szeged) című könyvéről a szerzővel Kövér Lajos történész (SZTE BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens) beszélget.

 

Ad secundum. Tudja bizonyosan a fatens (=tanú), hogy Sárközi János néhai Sárközy Mihálynak édes gyermeke volt, mivel még akkoron, amidőn Sárközy János fölfogta örökben ezen fatenst, élt Sárközy Mihályné, Sárközy János édesanyja, és Barna Istvánhoz való férjhez menetel után is gyakorta járt Barna Istvánnyal együtt Sárközy Jánoshoz, mint édes fiához. Sőt arra is jól emlékezik a tanú és bizonyosan is tudja, hogy Barna Istvány, Sárközy János mostohaatyja az ládábúl kivévén nemes levelét, Sárközy János kezébe adta, ezen szókkal mondván: ihol fiam, tedd el ezen nemes levelet, mert üdő jártában hasznát veheted! Amely nemes levelet Sárközy János, Nem tudván semminém írást, itt Ketskeméten lakozó néha Bozó Istvánnyal olvastatta el; mely nemes levelét ezen fatens nem csak szemeivel látta, de kezében is gyakran forgatta, és bádogban bé csináltnak mondja lenni. Erre nézve hallotta, hogy Sárközy uraimék nemes emberek legyenek.” (A Sárközy család nemesi vizsgálata során felvett tanúkihallgatási jegyzőkönyv. Kecskemét, 1742. január 18.)

Ajánló:
Sitkei Levente: Egy magyar nemes fiú útja a hatalomba (Magyar Nemzet)
Nicolas Sarkozy magyarságáról, történeti hűséggel. 1. rész, 2. rész, 3. rész (Történelem mindenkinek)

 

A könyvbemutató a „FRANKO – BIBLIO – FILIA Könyves utazások 2018” programsorozat része.